0886 63 49 80 [email protected]

Работа с Групи

Групите помагат на хората да научат повече за себе си и да подобрят своите отношения с другите. Груповата терапия е форма на психотерапия, където всеки участник има възможност да взаимодейства с терапевта и с останалите участници в групата. По време на сесиите всеки може да споделя за свои проблеми. Груповата динамика е много силна и тя е тази, която управлява процеса. В групата се изгражда взаимно доверие и емпатия.

Процесът на емпатия и съпреживяване с останалите и получаването на подкрепа от участниците в групата е мощно средство за въздействие, което спомага да се преодолеят настоящите конфликти в живота, както и травми оказващи негативно влияние върху нашия живот.

Група за личен опит „Пътуване към щастието“

Още от дълбока древност щастието и като цел, и като състояние, и като път за постигане е било в центъра на човешките копнежи.
Едничкият стремеж на всеки човек, стремеж, който го бута напред, е да постигне щастие.

Всъщност всичко се върти около това. А Вие щастливи ли сте?

Ако се стремите към благополучие, успешност, разгръщане и осъществяване на потенциала си, но въпреки това, все не успявате да достигнете до едно пълноценно общо усещане за себе си, до удовлетвореност и лекота в живота си, е време да предприемете пътуване – ПЪТУВАНЕ КЪМ ЩАСТИЕТО.

„Пътуването“ е предназначено за хора, желаещи да навлезат в дълбините на психиката си, заради лични проблеми или просто искат да се самоусъвършенстват. За всички, които търсят отговори на въпросите: Какво не ми достига да съм истински щастлив? Как да постигна хармония със себе си?

За всички онези, които търсят ЩАСТИЕТО.

Клуб „Родител“

Ставаме родители на различни възрасти, едни по-млади, други по-зрели, но на каквато и да е възраст все се чувстваме неподготвени.

В училище и университетите ни учат на какво ли не, но не и как да обичаме децата си, как да ги утешаваме и какви правила и граници да поставяме за да изградим успешни млади хора.

Понякога, забързани да свършим купища задачи и да им осигурим материални блага,не ги чуваме какво искат. Подсигуряваме им всичко, което смятаме, че им е нужно или което на нас ни е липсвало. А дали децата искат точно това?

Ако и вас Ви “ мъчат“ тези въпроси, заповядайте в клуб „РОДИТЕЛ“

В него ще научите :
-как да разбирате потребностите на децата си и до колко да ги задоволявате
– как да изработите правила, които да са приети от вас и малчуганите
-как да поставите граници, спазването на които ще ви позволят да изградите хармонични отношения с децата си
-техники, които ще ви позволят да запазите самообладание и да ги чуете какво искат
-техники, които ще ви позволят да ги окуражавате и мотивирате за да се справят със задачите им Ако децата Ви са приоритет за вас, значи мястото Ви е тук.

Терапевтична група „Усещане за жена“

Забързани в ежедневието си, погълнати от много ангажименти, неудовлетворени от работа и неразбрани от любимите хора, ние жените угасваме, и от красиви цветя се превръщаме, в сприхави , недоволни жени.
Ако и при вас е така:
– чувствате се неудовлетворени
– липсва ви тонус
– искате удоволствие и наслада

Заповядайте в групата: „УСЕЩАНЕ ЗА ЖЕНА“

Детска академия „Опознай себе си“

Целта на това обучение е да изградим от децата успешни млади хора, които един ден ще бъдат подготвени за реалния живот и ще умеят да се „продават“ на работния пазар.

В училище ни обучават по различни дисциплини, но никой не ни подготвя за живота.Това е в основата на Детска академия, чрез игри и забавления децата да придобият социални умения – комуникация с приятели,съученици,учители, вземане на решения, решаване на конфликти, здравословно хранене, отстояване на собствената личност, умение да казват“НЕ“,отстояване в провокативни ситуации.

“Опознай себе си“ е тяхното училище за живота.

Групите са с обхват -5,8 деца/възраст 6-12 години/, времетраене 60 минути.
Заниманията включват използването на техники от приказна психотерапия и арт-терапия, работа с рисунки,моделин,глина.

Група за взаимопомощ за родители на деца с емоционални и поведенчески проблеми

Групата е отворена за всички родители, които изпитват затруднения при отглеждането и възпитанието на децата си. Когато споделят личните си притеснения и тревоги един с друг, родителите намират емоционална подкрепа, обменят информация и опит, търсят ефективни начини за справяне с проблема.

Срещите протичат като неформални разговори, водени от психолог, и се провеждат в приятелска и защитена среда.

Група за взаимопомощ за близки на хора с психични проблеми в т.ч. зависими

Това е мястото, където можеш да бъдеш себе си и да споделиш мислите и проблемите си с хора, които ще те разберат. Обединени от общия проблем, участниците разбират, че не са сами, че има и други като тях, които могат да почустват силата на тяхната болка и тревога.

Участниците си оказват взаимна подкрепа, научават повече за своя проблем и начини да се справят.
Срещите се организират и провеждат в защитена среда и спокойна атмосфера, която гарантира конфиденциалността на присъстващите и споделената информация.

Свържете се с нас

2 + 7 =

Марина Татарова

Марина Татарова

Психолог

+359896788074

Член на Дружеството на психолозите в България

Председател на Сдружение “Хармония”,

ул. "Булаир 30", ет. 1 гр. Пловдив.

Научи Повече